ЗАМАН ЖҰМБАҚТАРЫ | Print |
27.06.2019 10:43

Жерді де дайын жұтуға...
Ерді де дайын жұтуға...
Көрді де дайын жұтуға...
Құрықтың сезсе қимылын,
Шетелге дайын зытуға...
(Жемқор)


Жылдан-жылға өседі...
Қолдан-қолға көшеді...
Болатын істі болдырмай,
Болдырғанмен оңдырмай,
Сол сұмырай шешеді...
(Пара)


Берген кісі жағады,
Бермесе түсер қабағы.
Тындырмай айтқан ісіңді,
Түрлі сылтау табады...
(Парақор)


Өзіне дұрыс бұнысы,
«Пайданың көзі» – бұл ісі...
«Клиент» іздеп кісіге,
Күн-түні қауырт жұмысы...
(Жеңгетай)


Көңілі сұйылады,
Құлқынға құйылады...
Тәбеті тыным бермей,
Теңге үшін «ұйығады»...
(Жезөкше)


Оң қолында – бес қармақ,
Сол қолында – бес қармақ.
Ойына алған «олжаны»,
Қалған емес кеш қармап.
(Ұры)


Аңқауды алдап,
Аларын алмақ...
Жымысқып жүргені,
Жан-жағын жалмап...
(Алаяқ)


Ешқандай жоқ еңбегі,
Ертелі-кеш ермегі –
Құлы болып құлқынның,
Елден сұрау теңгені...
(Алқаш)


Біріне-бірі ор қазады,
Құлату үшін зор қазады...
(Бақталастық пен
тақталастық)

 

ҚАЗЫБЕК